משרות תרגול לשנהל תשע"ט

שלום רב,

 

המחלקה מחפשת סטודנטים לתארים מתקדמים למשרות תרגול לשנה"ל הבאה, תשע"ט.

 

יש למלא דף שיבוץ , מצ"ב ולהחזיר ל-hila.atia@biu.ac.il

 

בברכה,

מזכירות המחלקה למדעי המחשב

דף שיבוץ לשנהל תשע"ט__