89-565-01: הבנת טקסטים: שיעור השלמה יתקיים ביום שני 18.6.18 בין השעות 11:00-9:00 בבניין 403 כיתה 218.

89-565-01: הבנת טקסטים: שיעור השלמה יתקיים ביום שני 18.6.18 בין השעות 11:00-9:00 בבניין 403 כיתה 218.