89-120-04: מבני נתונים: שיעור השלמה יתקיים ביום שני 18.6.18 בין השעות 11:00-9:00 בבניין 501 כיתה 25.

89-120-04: מבני נתונים: שיעור השלמה יתקיים ביום שני 18.6.18 בין השעות 11:00-9:00 בבניין 501 כיתה 25.