89-120-03-04: מבני נתונים: בוטלה ההרצאה ביום חמישי 21.6.18.

89-120-03: מבני נתונים: בוטלה ההרצאה ביום חמישי 21.6.18.

89-120-04: מבני נתונים: בוטלה ההרצאה ביום חמישי 21.6.18.