89-526-01: אלגוריתמים דינמיים – ביום רביעי 20.6.18 תתקיים ההרצאה בין השעות 17:50-17:00 בבניין 505 כיתה 4 (במקום 20:00-18:00).

89-526-01: אלגוריתמים דינמיים – ביום רביעי 20.6.18 תתקיים ההרצאה בין השעות 17:50-17:00 בבניין 505 כיתה 4 (במקום 20:00-18:00).