89581 טניה פלוטקין שיעור חזרה

 יום ה', 12.7.18 בין השעות 13-15, בנין 507 כיתה 7