89-218-01 – שיעור חזרה ב- 13.7.18 בין השעות 11:00-9:00 בבניין 403 כיתה 217.

89-218-01 – שיעור חזרה ע"י ד"ר אפי כהן יתקיים ביום שישי 13.7.18 בין השעות 11:00-9:00 בבניין 403 כיתה 217. בנוסף, טרם התקבל מיקום לשיעור חזרה נוסף בים שלישי 10.7.18 בשעה 14:30.