89-218-01 – שיעור חזרה נוסף ביום שלישי 10.7.18 בין השעות 16:00-14:30 בבניין 105 כיתה 2.

89-218-01 – שיעור חזרה נוסף ע"י ד"ר אפי כהן יתקיים ביום שלישי 10.7.18 בין השעות 16:00-14:30 בבניין 105 כיתה 2.