קריפטוגרפיה

 

הקבוצה עוסקת במחקר תיאורטי ויישומי בכל תחומי הקריפטוגרפיה תוך התמקדות בפרוטוקולים בטוחים וחישוב בטוח. פרוטוקולים לחישוב בטוח מאפשרים לגורמים שונים לבצע חישוב מבוזר בלי לגלות שום מידע על הקלטים הפרטיים שלהם, מעבר למה שניתן ללמוד מהפלט. פרוטוקולים כאלו הם שימושיים מאד לגופים ממשלתיים ומסחריים בכדי לאפשר להם לנצל את הנתונים הפרטיים המצויים בידיהם תוך שמירה מירבית על פרטיות.
 
קבוצת המחקר מעורבת בפרויקטים מחקריים שונים וכוללים: יסודות תיאורטיים בקריפטוגרפיה, תכנון פרוטוקולים קריפטוגרפים יעילים, תוכנות יישומיות.
בראש קבוצת המחקר עומדים פרופ' יהודה לינדל ופרופ' בני פנקס העוסקים בעיקר בקריפטוגרפיה,
 
 
 
 
מידע נוסף באתר הקבוצה: http://crypto.biu.ac.il