תוכנית הלימודים במדעי המחשב מורחב למתחילים בשנת תשע"ח

 שנה א':
 
מס' הקורס
שם הקורס
סמסטר א'
סמסטר ב'
 
 
ה’
ת’
ס’
ה’
ת’
ס’
89-110
מבוא למדעי המחשב
3
2
 
 
 
 
89-111
מבוא לתכנות מונחה עצמים
 
 
 
2
2
 
89-112
אלגברה ליניארית 1
3
2
 
 
 
 
89-113
אלגברה ליניארית 2
 
 
 
3
1
 
89-120
מבני נתונים
 
 
 
2
2
 
89-123
מודלים חישוביים 
 
 
 
2
2
 
89-132
חשבון אינפיניטסימאלי  1
4
2
 
 
 
 
89-133 חשבון אינפיניטסימאלי 2       4 2  
89-195
מתמטיקה בדידה 1
2
1
 
 
 
 
89-197 מתמטיקה בדידה 2       2 1  
                                                                                                                                                                                        
שנה ב':
 
מס' הקורס
שם הקורס
סמסטר א'
סמסטר ב'
 
 
ה’
ת’
ס’
ה’
ת’
ס’
89-210
תכנות מתקדם 1
2
1
 
 
 
 
89-211 תכנות מתקדם 2       2 1  
89-214
מבנים אלגבריים
2
2
 
 
 
 
89-220
אלגוריתמים 1
3
2
 
 
 
 
89-226
חישוביות וסיבוכיות
 
 
 
3
2
 
89-230
מבנה מחשב
3
2
 
 
 
 
89-231
מערכות הפעלה
 
 
 
3
2
 
89-262
הסתברות כללית
 2
1
 
 
 
 
89-511
למידת מכונה
 
 
 
2
2
 
                                                                                                                                                                                                    
שנה ג':
 
מס' הקורס
שם הקורס
סמסטר א'
סמסטר ב'
 
 
ה’
ת’
ס’
ה’
ת’
ס’
89-310
שפות תכנות והידור
2
1
 
 
 
 
89-312 תכנות בסביבה מרובת מעבדים 2 1        
89-322
אלגוריתמים 2
 
 
 
2
1
 
89-362
שיטות סטטיסטיות במדעי המחשב
 
 
 
2
1
 
89-385
סדנא לפרויקטים
 
 
2
 
 
2
89-509 תכנות בטוח       2 2  
89-4XX
סמינריון במדעי המחשב *
 
 
2
 
 
 
 * מתוך רשימת הסמינריונים המוצעת לתואר ראשון ניתן לבחור לסמינריון בסמסטר א' או ב'.
 
קורסי בחירה (לשנה ב' או ג'): 26 שעות סמסטריאליות בחירה. לפי הפירוט:
 
יש ללמוד מכל אשכול את מינימום השעות הנדרש כמפורט בהמשך. להשלמת שעות בחירה נדרשות ניתן לבחור מכל יתר קורסי הבחירה המוצעים במחלקה (ממספר קורס 89-500 עד מספר קורס 89-699). 
 
אשכול בחירה 1: בחירה ממתמטיקה:
 
לפחות 3 שעות סמסטריאליות ומקסימום 10 שעות סמסטריאליות מתוך הקורסים:
מספר הקורס שם הקורס סמסטר א' סמסטר ב'
    ה' ת' ס' ה' ת' ס'
89-200
לוגיקה מתמטית
 
 
 
2
1
 
89-215
מבנים אלגבריים מתקדמים
 
 
 
3
 
 
89-254
מבוא לקומביניטוריקה
 
 
 
3
 
 
89-255
תורת הגרפים
3
 
 
 
 
 
89-256
תורת המספרים
3
 
 
 
 
 
 
89-276 שיטות נומריות        2 2  
 
אשכול בחירה 2: בחירה במדעי המחשב:
 
לפחות 18 שעות סמסטריאליות מתוך הקורסים:
 
מספר הקורס שם הקורס סמסטר א' סמסטר ב'
    ה' ת' ס' ה' ת' ס'
89-225 סיבוכיות        3 1  
89-350 
מבוא לרשתות תקשורת
2
2
 
   
 
89-526
אלגוריתמים דינאמיים
2
 
 
 
 
 
89-550
אבטחת תקשורת
 
 
 
2
2
 
89-560
עיבוד תמונה
2
1
 
 
 
 
89-570
בינה מלאכותית
2
1
 
 
 
 
89-575
שיטות לאימות תוכנה
2
 
 
 
 
 
89-581 מערכות מסדי נתונים 2 1        
89-608 עיבוד וזיהוי דיבור       2 1  
89-617
מבוא לתורת המשחקים
2
 
 
 
 
 
89-656
מבוא לקריפטוגרפיה
3
1
 
 
 
 
89-680
עיבוד שפות טבעיות 
3
 
 
 
 
 
89-685
מבוא לרובוטיקה
2
1
 
 
 
 
89-674
מבוא למערכת תבוניות
 
 
 
2 1  

                                סה"כ: 64.5 שעות שנתיות