אבטחת תקשורת ומחשוב ('סייבר')

 פרופ' אמיר הרצברג - ראש קבוצת אבטחת תקשורת ומחשוב (סייבר)

אבטחת תקשורת ומחשוב (Cyber security) היא אתגר מרתק, שמשלב מספר רב

של תחומים וטכניקות, עם חשיבות מעשית גדולה.

בין התחומים שנחקרים בקבוצה:

 

  • זיהוי חולשות בפרוטוקולים, סטנדרטים ומערכות. בעיקר חשפנו חולשות קריטיות בפרוטוקולים הבסיסיים של הרשת: TCP/IP', DNS, HTTP.
  • אבטחת מנגנוני תקשורת בסיסיים לרבות ערוצים בטוחים, ניתוב בטוח, מנגנוני הפצת מידע בטוחים, ועוד.
  • פרוטוקולים קריפטוגרפיים יישומיים, למשל לאבטחת מערכות תשלומים ומסחר מתקדמות.
  • התקפות המבוססות על הנדסה-חברתית וכשלים אנושיים, כדוגמת דיוג (phishing), והגנות המתחשבות בגורם האנושי.
  • התקפות על זמינות ויעילות של מנגנונים ופרוטוקולים באינטרנט, והגנות בפניהן.
  • תוכנה עוינת (כגון botnets) - זיהוי, בפרט ע"י תקשורת.
  • מנגנוני תקשורת סמויה, אנונימית וחסינה לצנזורה.
  • אבטחת שרותי מחשוב ותקשורת בענן.
  • מנגנוני אבטחה חסינים לכשלים, ובפרט, אבטחה למרות חשיפה מלאה או חלקית של מפתחות קריפטוגרפיים או למרות חולשות מנגנון קריפטוגרפי. .

לפרסומים של הקבוצה ומידע נוסף ראו באתר הקבוצה: http://u.cs.biu.ac.il/~herzbea/security/