לשבור את האנונימיות - האקתון 2016 של מרכז המחקר לקריפטוגרפיה יישומית ואבטחת הסייבר