ליל המדענים: ד"ר יעל אמסטרדמר: הקמת מאגרי מידע באמצעות חכמת ההמונים