ד"ר יוסי קשת ב"שש כלכלי": חוקרים מבר-אילן גילו דרך להערים על הבינה המלאכותית של המכונית האוטונומית