תואר ראשון

הרשמה

הרשמו עכשיו לסמסטר אביב

תוכנית הלימודים לתואר ראשון סמסטר אביב

הרשמה לתואר ראשון (תשפ"ג)

פתיחת הרשמה לתואר ראשון לשנה"ל תשפ"ג 23.1.2022

תאריך אחרון להרשמה: על פי החלטת ראש המחלקה.

יום פתוח: 18.2.2022,20.2.2022

המחלקה מציעה מסלולי לימודים לתואר ראשון:

 1. מדעי המחשב -  חד חוגי
 2. מדעי המחשב – דו-חוגי עם מחלקות אחרות המציעות מסלול דו-ראשי.
 3. מדעי המחשב – דו-חוגי מובנה בשילוב עם המחלקות: מתמטיקה,פיזיקה,מדעי המוח וכלכלה.

תנאי קבלה לתואר ראשון (תשפ"ג)

מדעי המחשב חד חוגי:

מסלול א':

 • פסיכומטרי: ציון 690 לפחות.
 • מינימום מכפלת מתמטיקה של 360

מסלול ב':

 • סכם: מינימום 74. ציון הסכם נקבע ע"י שקלול של בגרות ופסיכומטרי. ניתן לבדוק את הסכם במחשבון הערכת סיכויי הקבלה.
 • בגרות מתמטיקה: 5 יחידות בציון 90 לפחות.
 • פסיכומטרי חלק כמותי: ציון 130 לפחות.

מדעי המחשב דו חוגי(עם כל מחלקה אחרת):

 • סכם: מינימום 76. ציון הסכם נקבע ע"י שקלול של בגרות ופסיכומטרי. ניתן לבדוק את הסכם במחשבון הערכת סיכויי הקבלה.
 • פסיכומטרי: ציון 690 לפחות
 • מינימום מכפלת מתמטיקה של 360

תלמידי בית הספר הבינלאומי

https://biuinternational.com/important-information/

מועמדים שהנתונים שלהם יגיעו לאחר חודש יוני 2022 יוכלו להתקבל על פי תנאי הקבלה ועל בסיס מקום פנוי בלבד.

 

מבנה הלימודים

מצ"ב מסלולי הלימוד במחלקה וכללי המחלקה מתוארים . יש ללמוד את הקורסים לפי תכנית המסלול. קורסים מסוימים הם דרישות קדם לקורסים רבים, וכשלון בהם עלול לגרום להפסד של שנה או אף להפסקת התואר. 

תכנית קורסים כל המסלולים לפי שנת התחלת לימודים (שנת חוקה)

תוכנית לימודים לתואר ראשון לשנה"ל תשפ"ב

תנאי קדם 

תוכנית לימודים לתואר ראשון לשנה"ל תשפ"א

תוכנית לימודים לתואר ראשון לשנה"ל תש"פ

 

רישום לקורסים

הרישום נעשה דרך מערכת האי-נבר (יש לבחור באופציה של ייעוץ וירטואלי ) בעת חלון הזמן שניתן (את חלון הזמן ניתן לראות במערכת).

יש להרשם לקורסי החובה (הרצאה + תרגול), הבחירה והסמינריון . יש להרשם לסמסטר א' ולסמסטר ב'. הרישום ניעשה על בסיס מקום פנוי ובתנאי שיש את דרישות הקדם.

יש לקחת סה"כ מקורסי הבחירה 26 ש"ס, לפי החלוקה הבאה:

 • אשכול בחירה 1 (אשכול מתמטיקה) –  3 ש"ס.
 • אשכול בחירה 2 – מינימום 11 ש"ס, ומקסימום 13 ש"ס.
 • אשכול השלמה  –מינימום 10 ש"ס, ומקסימום 12 ש"ס.

יש להשלים סה"כ 129 ש"ס . חובת הסטודנט לוודא שהוא עומד בכל דרישות התואר כולל חובות האוניברסיטה.

שעות מחלקה

קורס 89099 הם שעות מחלקה. שעות אלו מיועדות להשלמת ותגבור שיעורי הרצאה ותרגול או מתן בחנים .שעות המחלקה קבועות במערכת ומתקיימות על פי הצורך. יש להירשם לקוד זה.
הודעה מסודרת על שיעורי השלמה נשלחת לסטודנטים .סטודנטים הנדרשים ללמוד קורס חובה בלימודי הדו חוגי בזמן שעות המחלקה , ירשמו לקורס זה בחפיפה.         

חובות נוספים לתואר

קטלוג (סילבוס) הקורסים

תקנון המחלקה

  כל סטודנט חייב לקרוא בעיון את תקנון המחלקה

  יועצים אקדמיים לתואר ראשון 

  שנה א  - פרופ' טומי קליין

  שנה ב' - ד"ר גלעד אשרוב

  שנה ג' - ד"ר יעל אמסטרדמר

  פרס הילה

  תכנית אילנות

  פרס נגה

  תכנית צוקים

  תכנית מפתח

  תכנית מעלות - מסלול ישיר לתואר ראשון ושני משולב

  דרישות: תלמידי/ות תואר ראשון במחלקה למדעי המחשב בר אילן במסלול חד חוגי בלבד, שלא עשו הפסקת לימודים.

  ממוצע 90 ומעלה + אישור ראש מחלקה

  זמן המסלול: עד 5 שנים מתחילת שנה א בתואר ראשון.

  יש לסיים את התואר הראשון ב 3 שנים.

  רישום למסלול: יש להרשם למסלול בתוך המחלקה למדעי המחשב בסוף שנה ב של התואר הראשון. 

  יש להרשם ללימודי תואר שני באופן רשמי באוניברסיטה החל מסוף חודש ינואר של לימודי שנה ג' .

  תוכנית לימודים

  יש ללמוד את לימודי התואר ראשון הנדרשים למעט 3 ש"ש (6 ש"ס) בקורסי הבחירה = סה"כ  61.5 ש"ש .

  סטודנטים שלא סיימו את התואר השני תוך 5 שנים ידרשו בהשלמת הנקודות שהופחתו על מנת לקבל תואר ראשון.

  תואר שני: עפ"י הדרישות הרגילות של תואר שני  + פטור מקורס יהדות לתואר שני.

  על הסטודנט/ית למצוא מנחה עד סוף שנת הלימודים הראשונה (שנה ג בתואר ראשון). על הסטודנט/ית להגיש את הצעת מחקר עד שנה לאחר מציאת המנחה או עד סוף שנת הלימודים השניה (שנה ד תואר ראשון), המוקדם מבין השניים. 
  ניתן לבקש מלגת מחלקה לאחר מציאת מנחה. המלגה תינתן לכל היותר לשנתיים, ובתנאי שהתקיימו תנאי ההתקדמות.

  תוכנית לימודים לשנה ג':

  במקביל לרישום הקורסים של התואר ראשון, יש להרשם לפחות ל 4 ש"ש (8 ש"ס) לקורסים לתואר שני. קורסים אלו ירשמו במסגרת לימודי תואר ראשון היות ובשנה ג' הסטודנטים עדיין לא מוגדרים כתלמידי תואר שני. בעת הגשת הבקשה לאישור זכאות לתואר הראשון יש להגדיר את כל הקורסי הבחירה שנלמדו מעבר לקורסי הבחירה הנדרשים לתואר כקורסים עודפים. יש לציין בהערות כי את/ה סטודנט/ית במסלול הישיר לתואר שני וע"כ את/ה יכול/ה לסיים את לימודי התואר ראשון עם 61.5 ש"ש.

  את פרויקט הסיום של התואר הראשון (בשנה ג' של התואר הראשון) ניתן לעשות במעבדת המחקר של המנחה, אם הפרויקט הוא בעל אופי תכנותי/מחקרי.

  תוכנית לימודים לשנה ד' = שנה א' בתואר שני:

  לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר ראשון יש להגיש בקשה לעבור לסטודנט מן המניין. את הטופס יש לשלוח ל cs.master@biu.ac.il

  יש להגיש בקשה להכללת כל הקורסים העודפים שהוצאו מהתואר ראשון שיחשבו כקורסים במסגרת לימודי התואר השני. את הטופס יש לשלוח ל cs.master@biu.ac.il

  אישור בקשה לזכאות לתואר לתואר שני:

  יש לציין בעת הגשת הבקשה לסגירת התואר השני כי את/ה סטודנט במסלול הישיר מתואר ראשון לתואר שני וע"כ יש לך פטור מקורס יהדות.

  שכר לימוד:

  סטודנט לתואר ראשון שקיבל אישור אקדמי ללמוד במהלך שנת הלימודים האחרונה שלו קורסים לתואר שני וממשיך ללמוד תואר שני ברצף מיד עם סיום התואר הראשון, יקבל פטור אקדמי וכספי בגין קורסים אלו עד 4 ש"ש (בתנאי ששעות אלו הן עודפות לתואר הראשון וסה"כ צבירת האחוזים לתואר הראשון מעל למינימום הנדרש).

  מלגה והחזר/כיסוי שכר לימוד:

  סטודנט/ית בתכנית מעלות זכאי/ת לכיסוי/החזר שכ"ל לתואר שני (כלומר, 200% שכ"ל), ולמלגה חודשית עד לשנתיים במהלך הלימודים. 

  ניתן להגיש בקשה לקבלת מלגה חודשית לאחר מציאת מנחה, כבר במהלך הסמסטר הראשון ללימודים (שנה ג' של התואר הראשון). ניתן לבדוק פרטי המלגה וקריטריונים לקבלתה באתר התואר השני של המחלקה: https://cs.biu.ac.il/masters

   

   

  צור קשר: סיגל שגב זרחיה - מרכזת תואר ראשון

                  עדי לוי -  מתאמת תואר ראשון .

          

  טלפון: 03-5318866 / 03-7384370 כתובת מייל: cs.office1@biu.ac.il

  קבלת קהל: ימים א' וג' בשעות 11.30-14.00 ימים ב' וה' בשעות 8.30-10.30

  בניין 216 חדר 102 מזכירות מדעי המחשב

   

  לידיעה: 2 ש"ס = 2 נ"ז = 1 ש"ש = 1 נק"ז