תואר ראשון

הרשמה

הרשמה לתואר ראשון

פתיחת הרשמה לתואר ראשון סוף חודש ינואר 2022

תאריך אחרון להרשמה: על פי החלטת ראש המחלקה.

יום פתוח: הרישום לשנה"ל תשפ"ב סגור

המחלקה מציעה מסלולי לימודים לתואר ראשון:

 1. מדעי המחשב -  חד חוגי
 2. מדעי המחשב – דו-חוגי עם מחלקות אחרות המציעות מסלול דו-ראשי.
 3. מדעי המחשב – דו-חוגי מובנה בשילוב עם המחלקות: מתמטיקה,פיזיקה,מדעי המוח וכלכלה.

 

מבנה הלימודים

מצ"ב מסלולי הלימוד במחלקה וכללי המחלקה מתוארים . יש ללמוד את הקורסים לפי תכנית המסלול. קורסים מסוימים הם דרישות קדם לקורסים רבים, וכשלון בהם עלול לגרום להפסד של שנה או אף להפסקת התואר. 

תכנית קורסים כל המסלולים לפי שנת התחלת לימודים (שנת חוקה)

תוכנית לימודים לתואר ראשון לשנה"ל תשפ"ב

תנאי קדם 

תוכנית לימודים לתואר ראשון לשנה"ל תשפ"א

תוכנית לימודים לתואר ראשון לשנה"ל תש"פ

 

רישום לקורסים

הרישום נעשה דרך מערכת האי-נבר (יש לבחור באופציה של ייעוץ וירטואלי ) בעת חלון הזמן שניתן (את חלון הזמן ניתן לראות במערכת).

יש להרשם לקורסי החובה (הרצאה + תרגול), הבחירה והסמינריון . יש להרשם לסמסטר א' ולסמסטר ב'. הרישום ניעשה על בסיס מקום פנוי ובתנאי שיש את דרישות הקדם.

יש לקחת סה"כ מקורסי הבחירה 26 ש"ס, לפי החלוקה הבאה:

 • אשכול בחירה 1 (אשכול מתמטיקה) –  3 ש"ס.
 • אשכול בחירה 2 – מינימום 11 ש"ס, ומקסימום 13 ש"ס.
 • אשכול השלמה  –מינימום 10 ש"ס, ומקסימום 12 ש"ס.

יש להשלים סה"כ 129 ש"ס . חובת הסטודנט לוודא שהוא עומד בכל דרישות התואר כולל חובות האוניברסיטה.

שעות מחלקה

קורס 89099 הם שעות מחלקה. שעות אלו מיועדות להשלמת ותגבור שיעורי הרצאה ותרגול או מתן בחנים .שעות המחלקה קבועות במערכת ומתקיימות על פי הצורך. יש להירשם לקוד זה.
הודעה מסודרת על שיעורי השלמה נשלחת לסטודנטים .סטודנטים הנדרשים ללמוד קורס חובה בלימודי הדו חוגי בזמן שעות המחלקה , ירשמו לקורס זה בחפיפה.         

חובות נוספים לתואר

קטלוג (סילבוס) הקורסים

תקנון המחלקה

  כל סטודנט חייב לקרוא בעיון את תקנון המחלקה

   

  יועצים אקדמיים לתואר ראשון 

  שנה א  - פרופ' טומי קליין

  שנה ב' - ד"ר גלעד אשרוב

  שנה ג' - ד"ר יעל אמסטרדמר

   

  תכנית אילנות

  תכנית צוקים

  תכנית מפתח

  מסלול ישיר לתואר ראשון ותואר שני משולב

  דרישות: תלמידי תואר ראשון במחלקה למדעי המחשב בר אילן במסלול חד חוגי בלבד, שלא עשו הפסקת לימודים.

  ממוצע 90 ומעלה + אישור ראש מחלקה

  זמן המסלול: עד 5 שנים מתחילת שנה א בתואר ראשון.

  יש לסיים את התואר הראשון ב 3 שנים.

  רישום למסלול: יש להרשם למסלול בתוך המחלקה למדעי המחשב בסוף שנה ב של התואר הראשון. 

  יש להרשם ללימודי תואר שני באופן רשמי באוניברסיטה החל מסוף חודש ינואר של לימודי שנה ג' 

  תוכנית לימודים

  על הסטודנטים ללמוד את לימודי התואר ראשון הנדרשים למעט 3 ש"ש (6 ש"ס) בקורסי הבחירה = סה"כ  61.5 ש"ש .

  סטודנט שלא סיים את התואר השני תוך 5 שנים ידרש בהשלמת הנקודות שהופחתו.

  תואר שני: עפ"י הדרישות הרגילות של תואר שני  + פטור מקורס יהדות לתואר שני.

  הסטודנטים שמתקבלים למסלול זכאים לבקש מלגת מחלקה לתואר שני כבר בשנה ג' ללימודים. 

  תוכנית לימודים לשנה ג':
  במקביל לרישום הקורסים של התואר ראשון, יש להרשם לקורסים של תואר שני לפחות 4 ש"ש (8 ש"ס)- קורסים אלו ירשמו במסגרת לימודי תואר ראשון היות ובשנה ג' הסטודנטים עדיין לא מוגדרים כתלמידי תואר שני. בעת הגשת הבקשה לאישור זכאות לתואר הראשון יש להגדיר את כל הקורסי הבחירה שנלמדו מעבר לקורסי הבחירה הנדרשים לתואר כקורסים עודפים. יש לציין בהערות כי אתה סטודנט במסלול הישיר לתואר שני וע"כ אתה יכול לסיים את לימודי התואר ראשון עם 61.5 ש"ש.

  תוכנית לימודים לשנה ד' = שנה א' בתואר שני:

  לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר ראשון יש להגיש בקשה לעבור לסטודנט מן המניין. את הטופס יש לשלוח ל cs.master@biu.ac.il

  יש להגיש בקשה להכללת כל הקורסים העודפים שהוצאו מהתואר ראשון שייחשבו כקורסים במסגרת לימודי התואר השני. את הטופס יש לשלוח ל cs.master@biu.ac.il

  אישור בקשה לזכאות לתואר לתואר שני:

  יש לציין בעת הגשת הבקשה לסגירת התואר השני כי אתה סטודנט במסלול הישיר מתואר ראשון לתואר שני וע"כ יש לך פטור מקורס יהדות.

  שכר לימוד:

  הקורסים העודפים לתואר הראשון גורמים לשכר הלימוד (בתואר ראשון) להיות יותר מ300% .בתואר השני לומדים פחות קורסים מהנדרש (הם נלמדו בתואר ראשון), ולכן מכסת הקורסים לא מגיעה ל 200%. יש לפנות למדור תל"מ/שכר לימוד ולמלא טופס כדי שבסוף התואר שני ישלימו ל500% שכר לימוד ולא יידרש לשלם תשלום כפול.

   

  צור קשר: סיגל שגב זרחיה - מרכזת תואר ראשון

                  עדי לוי -  מתאמת תואר ראשון .

          

  טלפון: 03-5318866 כתובת מייל: cs.office1@biu.ac.il

  קבלת קהל: ימים א' וג' בשעות 11.30-14.00 ימים ב' וה' בשעות 8.30-10.30

  בניין 216 חדר 102 מזכירות מדעי המחשב

   

  לידיעה: 2 ש"ס = 2 נ"ז = 1 ש"ש = 1 נק"ז