: שנה א

סמסטר ב סמסטר א שם הקורס מס הקורס
ס' ת' ה' ס' ת' ה'    
        2 3 מבוא למדעי המחשב 89-110
  2 2       תכנות מונחה עצמים 89-111
  1 3   2 3 לניארית 1 + 2 89-113+112
  2 2       מבני נתונים 89-120
  2 2       מודלים חישוביים 89-123
  2 4   2 4 חשבון אינפיטסימאלי 1 + 2 89-133+132
        1 2 מתמטיקה בדידה 1 89-195
  1 2       מתמטיקה בדידה 2 89-197

 

: שנה ב

סמסטר ב סמסטר א שם הקורס מס הקורס
ס' ת' ה' ס' ת' ה'    
  1 2   1 2 תכנות מתקדם 1 + 2 89-211-210
        2 3 אלגורתמים 1 89-220
  2 3       חישוביות וסיבוכיות 89-226
        2 3 מבנה מחשב 89-230
  2 3       מערכות הפעלה 89-231
        1 2 הסתברות כללית 89-262
  1 2       שיטות סטטיסטיות במדעי המחשב 89-362

: שנה ג

סמסטר ב סמסטר א שם הקורס מס הקורס
ס' ת' ה' ס' ת' ה'    
        1 2 שפות תכנות והדור 89-310
  1 2       תכנות בסביבה מרובת מעבדים 89-312
  1 2       אלגורתמים 2 89-322
      2     סדנא לפרויקטים 89-385
  2 2       תכנות בטוח 89-509
        2 2 למידת מכונה 89-511
            סמינריון במדעי המחשב  
            קורסי בחירה (מתמטיקה + אשכול 2 + אשכול בחירה)