סגל אקדמי

ראש המחלקה

שם
פרופ' יהונתן אומן

סגן ראש המחלקה

שם
פרופ' ליעם רודיטי