סגל אקדמי

ראש המחלקה

שם
פרופ' שרית קראוס

סגן ראש המחלקה

שם
פרופ' ליעם רודיטי