המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר-אילן היא מהמובילות בישראל, ונחשבת מובילה עולמית בתחומים כגון בינה מלאכותית, רובוטיקה, סייבר והבנת שפה טבעית

תואר ראשון - במסלולים:

מדעי המחשב כמקצוע מורחב /csbiu/web/sites/default/files/test.pdf /csbiu/web/sites/default/files/test.pdf
מדעי המחשב כמקצוע ראשי /csbiu/web/sites/default/files/test.pdf /csbiu/web/sites/default/files/test.pdf
מדעי המחשב ומתמטיקה דו ראשי /csbiu/web/sites/default/files/test.pdf /csbiu/web/sites/default/files/test.pdf
פיסיקה חישובית (מדעי המחשב ופיסיקה דו ראשי) /csbiu/web/sites/default/files/test.pdf /csbiu/web/sites/default/files/test.pdf
מדעי המחשב ומדעי המוח דו ראשי מובנה /csbiu/web/sites/default/files/test.pdf /csbiu/web/sites/default/files/test.pdf
מדעי המחשב כלכלה דו ראשי מובנה /csbiu/web/sites/default/files/test.pdf /csbiu/web/sites/default/files/test.pdf
מסלול ישיר לתואר ראשון ושני לתלמידים מצטיינים במדעי המחשב /csbiu/web/sites/default/files/test.pdf /csbiu/web/sites/default/files/test.pdf

תואר שני - במסלולים:

מדעי המחשב עם תיזה (מסלול א') /csbiu/web/sites/default/files/test.pdf /csbiu/web/sites/default/files/test.pdf
מדעי המחשב בלי תיזה (מסלול ב') /csbiu/web/sites/default/files/test.pdf /csbiu/web/sites/default/files/test.pdf
תואר שני עם תיזה במגמת מדעי הנתונים /csbiu/web/sites/default/files/test.pdf /csbiu/web/sites/default/files/test.pdf

תוכניות הלימודים המופיעות להלן (במסלולי המחלקה השונים) הינן בתוקף לסטודנטים המתחילים את לימודיהם במסלול בשנת הלימודים תש"פ.

סטודנטים שהחלו לימודיהם בשנים קודמות חייבים להשלים את התואר לפי דרישות המערכת בשנת התחלת לימודיהם.