סטודנט/ית במערך הסייבר הלאומי

08.11.20

תואר המשרה: - סטודנט/ית במערך הסייבר הלאומי  

היחידה:אגף מנהל והון אנושי

המקום:תל אביב - יפו

המשרד:מערך הסייבר הלאומי

הדרגה: סטודנטים לפי שע'. 71דרגה שנא - שנג דירוג

חלקיות: אחוז 100 טווח שכר:ייקבע בהמשך

תאור התפקיד :סיוע לעובדים המקצועיים ביחידה במטלות שונות. התמחות בתחום העיסוק הספציפי ליחידה ושילוב הידע האקדמי החלקי לשם קידום הנושאים שבאחריות. סיוע בתחזוק מאגרי נתונים באופן שיטתי וכן בחיפוש ובריכוז מידע לרבות הפקת דו"חות בהתאם להנחיית הממונים. סיוע בגיבוש של שיטות וכלים לניהול העבודה והטמעתם. סיוע בעבודה אדמיניסטרטיבית. ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונים.

דרישות המשרה: דרישות סף: סטודנט/ית הלומד/ת במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על-ידי המועצה להשכלה גבוהה או במוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד העבודה, לרבות סטודנט/ית הלומד/ת לתואר ראשון נוסף, או לתואר שני נוסף, או סטודנט/ית הלומד/ת לתואר שלישי המוכר על-די המועצה להשכלה גבוהה. סטודנט/ית הלומד/ת במכינה קדם אקדמית. סטודנט/ית הלומד/ת בשנת השלמה לתואר שני, או סטודנט/ית הלומד/ת במוסד להשכלה גבוהה בשנת השלמה להסמכה לראיית חשבון. כישורים ונתונים נוספים: ידיעת השפות העברית והאנגלית ברמה גבוהה כדי ביטוי בכתב ובעל-פה. ידע וניסיון בעבודה עם מאגרי מידע. ידע וניסיון עם תכנות אופיס או עם מערכות מידע רלוונטיות אחרות. הערות: *משך העסקה במשרת סטודנט/ית היא עד חמש שנים.1 תקופה זו כוללת את כל תקופות ההעסקה במשרת סטודנט/ית בשירות המדינה) לרבות תקופת העסקה במשרה במשרדי ממשלה אחרים(. שעות בחודש, זאת לפי120. העסקתו המרבית של סטודנט/ית תהיה עד 2 צרכי המשרד ותקציבו.
הערות:
העובד שיבחר ידרש לעבור, טרם שיבוצו במשרה, בדיקות סווג בטחוני לרמת הסווג המתאימה למשרה. כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך (01/11/2020המכרז פורסם ביום : יד' בחשון, תשפ"א ) (08/11/2020היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כא' בחשון, תשפ"א )