שם מיקום שעות פעילות טלפון/פקס
AI סוכנים אוטונומיים ומערכות מרובות סוכנים
קבוצת מחקר בינה מלאכותית
חדר 225 / בניין 216 14:00 - 19:00 | ימים א-ה 03-7384056 / 03-5318629 מידע נוסף
robotics קונסורציום בר-אילן לרובוטיקה
מערכות מרובות רובוטים, רובוטים המבצעים משימות בתחום האבטחה, מידול קוגניטיבי וכן קבוצת הכדורגל הרובוטי
חדר 225 / בניין 216 14:00 - 16:00 ימים שני ושלישי 03-7384056 / 03-5318629 מידע נוסף
software engineering אימות תכנה
הקבוצה עוסקת בנושאים מגוונים של פיתוח תכנה וחמרה אמינה
חדר 280 / בניין 216 14:00 - 19:00 | ימים א-ה 03-7384056 / 03-5318629 מידע נוסף
cyber_center מרכז המחקר לקריפטוגרפיה יישומית ואבטחת הסייבר
חזונו של מרכז המחקר להיות גורם מוביל ברמה העולמית במחקר אקדמי בתחום הגנת הסייבר
חדר 280 / בניין 216 14:00 - 19:00 | ימים א-ה 03-7384056 / 03-5318629 מידע נוסף
nanotechnology אלגורתמיקה
אלגורתמיקה
מידע נוסף
NLP עיבוד שפה טבעית
חדר 245 / בניין 216 14:00 - 16:00 ימים שני ושלישי 03-7384056 / 03-5318629 מידע נוסף