לתכנית פסגה, מצויינות במדעים ובסייבר דרושות/ים מדריכות/ים

פרטים: