מפגש הכרות ללימודי תואר שני 26.3.2015

26/03/2015 - 11:10 - 13:45
הרשמה לכנס: 

תוכנית המפגש