יום פתוח למועמדים ומתעניינים לתואר ראשון המחלקה למדעי המחשב

18/02/2016 - 12:00 - 14:30
הרשמה לכנס: 

מצ"ב תכנית המפגש