שנתון המחלקה למדעי המחשב - תשע"ט

המחלקה מציעה תוכניות לימודים לקראת:

תואר ראשון - במסלולים:

תואר שני - במסלולים:

תוכניות הלימודים המופיעות להלן (במסלולי המחלקה השונים) הינן בתוקף לסטודנטים המתחילים את לימודיהם במסלול בשנת הלימודים תשע"ח. סטודנטים שהחלו לימודיהם בשנים קודמות חייבים להשלים את התואר לפי דרישות המערכת בשנת התחלת לימודיהם.

רשימת הקורסים (כל התארים) המתקיימים במחלקה בשנת הלימודים תשע"ח

למידע מפורט נא להיכנס לאתר בר אילן