מפגש הכרות לימודי תואר שני

10/05/2016 - 09:30 - 13:15
הרשמה לכנס: 

תכנית המפגש