יום פתוח באוניברסיטת בר-אילן - 5.9.16

05/09/2016 - 09:20 - 16:20

יום פתוח לשנת הלימודים תשע"ז במחלקה למדעי המחשב יום שני, ב' באלול תשע"ו (5.9.16) בין השעות 9:00 עד 16:00 מזכירות המחלקה למדעי המחשב: בנין 216 חדר 102 ניתן לפנות למזכירות במהלך כל שעות היום הפתוח

 

ביום הפתוח ניתן להיפגש עם חברי סגל  לפי הפירוט הבא:

גב' רחל וויטיס - שעה 9:00-10:00 מקום: בנין 216 חדר 117

ד"ר נועה אגמון - שעה 10:00-12:00 מקום: בנין 202 חדר 207

פרופ' ליעם רודיטי - שעה 12:00-13:00 מקום: בנין 216 חדר 005

ד"ר יואב גולדברג - שעה 13:00-14:00 מקום: בנין 216 חדר 004

פרופ' יונתן אומן יועץ תואר שני - שעה 13:00-15:00 מקום: בנין 216 חדר 225

פרופ' שרית קראוס ראש המחלקה החל מתשע"ז - שעה 14:00-16:00 מקום בנין 109 חדר 41