תואר שלישי

מידע על תנאי קבלה ותכנית הלימודים לתואר שלישי 

 

מלגות נשיא

יוכלו להגיש מועמדות תלמידים מצטיינים בלבד, בעלי תואר שני עם תיזה, או המסיימים לימודיהם לתואר שני עם תיזה בשנה זו, והם בעלי ממוצע גבוה מאוד בקורסים ומסיימים את עבודת המחקר.

המלגות תוענקנה לדוקטורנטים חדשים בלבד שיחלו לימודיהם בתשע"ט, ולא לדוקטורנטים ותיקים.

יוקצו מספר מלגות בודדות בלבד לבוגרים שסיימו לימודי תואר ראשון בהצטיינות יתירה, והם בעלי עתיד מחקרי מבטיח עדיפות תינתן בכל מקרה, לבעלי תואר שני עם תיזה.

ראה קישור לאתר מלגות נשיא :

http://www1.biu.ac.il/index.php?id=5491&pt=1&pid=27&level=5&cPath=5,25,27

יש לצרף 2 מכתבי המלצה, ולשלוח ישירות ע"י הממליצים ל- milgat.hanasi@mail.biu.ac.il