אנו שמחים להתכבד בנוכחותו של

08/12/2016 - 12:00
Speaker: 
Seminar: 
מיקום: 
Abstract: 

Privacy-Preserving Computations in the Digital Era  

המרצים: פרופ' יהודה לינדל

Natural Language Processing with Neural Networks

דוקטורנט רועי אהרוני

Automated Agents that Interact Proficiently with People

פרופ' שרית קראוס