קורסי בחירה לתואר ראשון לסטודנטים המתחילים לימודיהם בשנה"ל תשע"ט (כולל קורסים של אשכול 2)

מספר הקורס שם הקורס שם המרצה שעות סמסטריאליות  קורסי בחירה  / קורסי בחירה אשכול 2
89-225 סיבוכיות  פרופ' אלי פורת  4 בחירה אשכול 2
89-350 מבוא לרשתות תקשורת פרופ' מנחם ליבוביץ  4 בחירה אשכול 2
89-512 ביולוגיה חישובית  פרופ' רון אונגר 4 בחירה
89-514 קבלת החלטות בסביבה דינמית משתנה פרופ' דוד סרנה 2 בחירה
89-515 נושאים מתקדמים בגיאומטריה חישובית  ד"ר עזרא אסתר  2 בחירה
89-528 אלגוריתמים ביו-אימטליגנטיים ד"ר דוד אומיד 2 בחירה
89-542 ניהול נתוני עתק ברשת ד"ר יעל אמסטרדמר 2 בחירה
89-553 קריפטואנליזה ד"ר קלר נתן 3 בחירה
89-560 עיבוד תמונות  פרופ' נתן נתניהו 3 בחירה אשכול 2
89-561 ראייה ממוחשבת פרופ' נתן נתניהו 2 בחירה
89-565 הבנת טקסטים פרופ' עידו דגן 2 בחירה
89-570 בינה מלאכותית ד"ר חיים גלית 3 בחירה אשכול 2
89-575 שיטות לאימות תוכנה פרופ' דורון פלד 2 בחירה אשכול 2
89-581 מערכות מסדי נתונים ד"ר פלוטקין טטיאנה 3 בחירה אשכול 2
89-590 מערכות מבוזרות  פרופ' פלד דורון 2 בחירה
89-617 מבוא לתורת המשחקים  פרופ' חסידים אבינתן 2 בחירה אשכול 2
89-628 גילוי חריגות   2 בחירה
89-641 נושאים בתורת המידע פרופ' קליין שמואל 2 בחירה
89-653 יסודות הקריפטוגרפיה פרופ' יהודה לינדל 4 בחירה אשכול 2
89-654 שיטות מתקדמות בלמידה חישובית ד"ר קשת יוסי 3 בחירה
89-656 מבוא לקריפטוגרפיה פרופ' לינדל יהודה 4 בחירה אשכול 2
89-657 חישוב בטוח פרופ' פנקס בנימין 2 בחירה
89-663 גרפיקה ממוחשבת ד"ר קאפח אורן  3 בחירה
89-674 מבוא למערכות תבוניות, חכמות וקוגניטיביות פרופ' גל קמינקא 3 בחירה אשכול 2
89-679 סדנא במסדי נתונים ד"ר יעל אמסטרדמר 2 בחירה
89-680 עיבוד שפות טבעיות  פרופ' עידו דגן, פרופ' יואב גולדברג 3 בחירה אשכול 2
89-685 מבוא לרובוטיקה ד"ר נועה אגמון 3 בחירה אשכול 2
89-687 שיטות דיפ-לקנינג לטקסטים ורצפים פרופ' יואב גולדברג 2 בחירה
89-695 סדנה בקריפטוגרפיה פרופ' פנקס בנימין 2 בחירה
89-698 תכנון מכניזם פרופ' חסידים אבינתן 2 בחירה
89-715 אלגוריתמים מבוזרים ד"ר פלג דוד  2 בחירה
89-740 חישוב מבוזר ד"ר פלג דוד 2 בחירה
89-755 ניתוח אלגוריתמים פרופ' פורת אלי 2 בחירה
89-917 אלגוריתמים הסתברותיים פרופ' אומן יהונתן  2 בחירה

* הקורסים המסומנים בהדגשה - הם קורסים המתקיימים בשנה"ל תשע"ח (יש הפרדה בין קורסי בחירה ובין אשכול 2)

** על כל סטודנט לבחור את הקורסי אשכול 2 לפני השנה שבה התחיל את לימודיו.