מלגות ופרסים

מסטרנטים תואר שני:

 

המחלקה מעניקה מלגות לסטודנטים לתואר שני במסלול עם תיזה בלבד בשנים א' וב' (קריטריונים:מצוינות ונזקקות).

לאחר כסמסטר המשך המלגה יהיה מותנה בחתימת המנחה.

סטודנט שיתחיל תואר שני עם תיזה ויעבור למסלול ללא תיזה יצטרך להחזיר את כספי המלגה אותה קיבל החל מהחודש הראשון.

 

טופס בקשה למלגה מחלקתית לשנה"ל תשע"ח

 

בנוסף, המחלקה מעניקה פרסים כספיים לסטודנטים לתארים מתקדמים שפרסמו מאמרים בכתבי עת, או שהציגו מאמר בכנס.


לסטודנטים תואר שני ושלישי קיימת אפשרות לתוספת מלגות מהמנחה.