מדעי המחשב כלכלה דו ראשי למתחילים בתשע"ט

שנה א':
מס' הקורס
שם הקורס
סמסטר א'
סמסטר ב'
 
 
ה’
ת’
ס’
ה’
ת’
ס’
89-110
מבוא למדעי המחשב
3
2
 
 
 
 
89-111
מבוא לתכנות מונחה עצמים
 
 
 
2
2
 
89-120
מבני נתונים
 
 
 
2
2
 
89-123
מודלים חישוביים
 
 
 
2
2
 
89-132
חשבון אינפיניטסימאלי 1
4
2
 
 
 
 
89-133 חשבון אינפיניטסימאלי 2       4 2  
89-195 מתמטיקה בדידה 1 2 1        
89-197 מתמטיקה בדידה 2       2 1  
 
 
שנה ב':
 
מס' הקורס
שם הקורס
סמסטר א'
סמסטר ב'
 
 
ה’
ת’
ס’
ה’
ת’
ס’
89-112 אלגברה לינארית 1 3 2        
89-113 אלגברה לינארית 2       3 1  
89-210
תכנות מתקדם 1
2
1
 
 
 
 
89-211 תכנות מתקדם 2       2 1  
89-230
מבנה מחשב
3
2
 
 
 
 
89-231
מערכות הפעלה
 
 
 
3
2
 
 
שנה ג':
 
מס' הקורס
שם הקורס
סמסטר א'
סמסטר ב'
 
 
ה’
ת’
ס’
ה’
ת’
ס’
89-220
אלגוריתמים 1
3
2
 
 
 
 
89-226
חישוביות וסיבוכיות 
3
1
 
 
 
 
89-385 סדנא לפרוייקטים     2     2
 
6 שעות סמסטריאליות (3 ש"ש) בחירה במדעי המחשב - מתוך הקורסים הבאים:
 
מס' הקורס
שם הקורס
סמסטר א'
סמסטר ב'
 
 
ה’
ת’
ס’
ה’
ת’
ס’
89-225 סיבוכיות        2 1  
89-312 תכנות בסביבה מרובת מעבדים 2 1        
89-322
אלגוריתמים 2
 
 
 
2
1
 
89-509 תכנות בטוח 2 2        
89-511 למידת מכונה       2 2  
89-514 קבלת החלטות בסביבה דינמית משתנה 2          
89-526 אלגוריתמים דינאמיים 2          
89-570 בינה מלאכותית 2 1        

סה"כ במדעי המחשב: 39.5 שעות שנתיות