יום פתוח לתארים מתקדמים

27/04/2017 - 18:00 - 19:00
הרשמה לכנס: 

תכנית המפגש