אירוע הצגת פרויקטי גמר תשע"ז - 17.10.2017

בתאריך 17.10 התקיים בבניין ננו בקמפוס בר-אילן, אירוע הצגת פרויקטי הגמר שביצעו הסטודנטים בשנה ג' לתואר ראשון במהלך שנת הלימודים תשע"ז. האירוע החל בתדרוך לסטודנטים המתחילים את שנה ג', אותו פתחו ראש המחלקה פרופ' שרית קראוס וסגן ראש המחלקה פרופ' ליעם רודיטי. לאחר מכן שמעו הסטודנטים הסבר מקיף על סדנת הפרויקטים, במסגרתה יבצעו את פרויקטי הגמר, מפי מנחה הסדנה ד"ר אריאל פרנק. הסטודנטים ישובצו לביצוע עשרות פרויקטים שהוצעו ע"י חברות בתעשייה וחוקרי המחלקה. עם סיום חלק התדרוך לסטודנטים, נפתח החלק המרכזי באירוע, בו הציגו עשרות סטודנטים באמצעות פוסטרים את פרויקטי הגמר שביצעו במהלך תשע"ז, בפני חבריהם לספסל הלימודים, הסטודנטים המתחילים את סדנת הפרויקטים וחברי סגל המחלקה