פרוייקט חונכות לסטודנטים

המחלקה למדעי המחשב של אוניברסיטת בר-אילן מספקת תכנית חונכות ייחודית אשר מוצעת רק במחלקה זו לסטודנטים תלמידי שנה א'. התכנית הוקמה בשנת 2012 על מנת לספק תמיכה עבור תלמידי שנה א' כדי לסייע במעבר מהתיכון לחיים באוניברסיטה. תכנית זו מספקת שיעורים פרטיים מסובסדים חלקית לחבריה. 

לאחרונה החליטה המחלקה להרחיב את פרויקט החונכות ולכלול בו את כל הסטודנטים של שנה א' על מנת לאפשר להם להתגבר על הקשיים העומדים בפניהם בקורסים השונים.
סטודנט המתקשה באחד מהקורסים הנלמדים בשנה א' יכול לקבל שיעור פרטי מסטודנטים בשנים ב' וג' בעלות מסובסדת של 25 שקלים בלבד.
כל סטודנט המעוניין לקבל\לתת שיעור פרטי יפעל על פי ההנחיות הבאות:


(אנא הקפידו על מילוי מדויק של ההנחיות על מנת לאפשר פעילות תקינה ויעילה)
הוראות שליחת מייל עבור קבלת שיעור פרטי: 
(עבור קורסים הנלמדים בשנה א' בלבד)

 • יש לשלוח מייל לכתובת המייל hunchootcs.biu@gmail.com עם שורת הנושא הבאה: בקשה לקבלת שיעור פרטי, *שם הסטודנט*.
 • בתוך גוף המייל יש להוסיף את הקורס שבו מעוניין הסטודנט לקבל שיעורים פרטיים ואת מספר השעות המבוקש.
 • לאחר קבלת תשובה חיובית מצוות החונכות יש לגשת למזכירות ולמלא את שובר התשלום על פי מספר השעות המבוקש, לבצע תשלום, לסרוק את הקבלה      על התשלום ולשלוח באותה תכתובת מייל.
 • לאחר קבלת האישור על התשלום יישלחו לסטודנט פרטי המורה הרלוונטי.
 • לאחר מימוש השיעורים יש לעדכן את צוות החונכות (באותה תכתובת מייל) על כמות השעות וזהות המורה שהעביר אותן בפועל (על מנת שיועבר תשלום          מדויק לכל מורה על פי מספר השעות שלימד).
 • כל בקשה נוספת לשיעור פרטי תעשה באותה צורה כהמשך לאותה תכתובת מייל.
 • סטודנט שלא יעמוד בהוראות המתוארות לא יהיה זכאי לקבלת שיעורים נוספים.

הוראות שליחת מייל עבור מתן שיעור פרטי: 
(סטודנטים בשנים ב' וג')

 • יש לשלוח מייל לכתובת המייל hunchootcs.biu@gmail.com עם שורת הנושא הבאה: בקשה למתן שיעור פרטי, *שם הסטודנט*.
 • בתוך גוף המייל יש להוסיף את הקורס שבו מעוניין הסטודנט לתת שיעורים ואת הציון של הסטודנט באותו הקורס.
 • לאחר בדיקה של צוות החונכות יוחזר מייל אישור או סירוב לסטודנט.
 • במידה ונשלח מייל אישור, יש לצרף את מספר הטלפון של הסטודנט וטופס 101 מלא (ניתן לקבל במזכירות) לאותה תכתובת מייל.
 • לאחר קבלת כל הפרטים יכנס הסטודנט למאגר המורים ובמידה ותהיה דרישה יופנו אליו סטודנטים הזקוקים לשיעורים פרטיים.

התשלום הינו 80 שקלים לשיעור (לשעה) והוא ניתן אך ורק על שיעורים שבוצעו בפועל.