מדעי הנתונים פירוט קורסים

מסלול חדש לתואר שני במסלול מדעי הנתונים – עם תיזה

מכסת השעות והסמינריונים

 1. 32 שעות סמסטריאליות של הרצאה, לפי הפירוט הבא:

  קורסי יסוד: סה"כ 14-11 שעות סמסטריאליות
  קורסי ליבה: סה"כ 9-4 שעות סמסטריאליות
  אשכולות בחירה (10-7 שעות סמסטריאליות בכל אשכול) לפי האפשרויות הבאות:
  אשכול ביו-רפואה: סה"כ 8 שעות סמסטריאליות
  אשכול שפה טבעית: סה"כ 7 שעות סמסטריאליות
  אשכול שוק ההון: סה"כ 10 שעות סמסטריאליות
  אשכול רשתות: סה"כ 7 שעות סמסטריאליות
   
 2. 1 סמינריון לתואר שני (2 שעות סמסטריאליות)
   
 3. קולוקוויום של המסלול (ללא נקודות זכות)
   
 4. סדנאות (ללא נקודות זכות)
 5.  

סה"כ למסלול מדעי הנתונים עם תיזה 34 שעות סמסטריאליות = 17 ש"ש (נ"ז)

ללימודי תואר שני במדעי המחשב במסלול מדעי הנתונים יתקבל בעל תואר ראשון במדעי המחשב (ראשי או מורחב) ממוסד אקדמי מוכר שאושר ע"י יועץ המחלקה לתואר שני. מספר המקומות מוגבל, ולכן המועמדים הטובים ביותר יתקבלו. עם זאת, רק במקרים חריגים יתקבלו מועמדים עם ממוצע של פחות מ-85%. החלטות הקבלה אינן תלויות רק בציון הממוצע, אלא גם בגורמים אחרים, לרבות מוסד הלימודים, ציונים בקורסים מסוימים, השכלה נוספת, המלצות, ניסיון מקצועי והישגים אחרים.

הקבלה מותנית במציאת מנחה (מצ"ב רשימת המנחים)

בעלי תואר ראשון במדעי המחשב משני או מתחום אחר, או ממוסד לימודי אחר, יחויבו בקורסי השלמה:

דרישות קדם: 

מס' קורס שם קורס סמסטר א' סמסטר ב' 
    ה ת ס ה ת ס
89-111 מבוא לתכנות מונחה עצמים       2 2  
89-120 מבני נתונים       2 2  
89-220 אלגוריתמים 1 2 2        
89-262 הסתברות כללית 2 1        
89-362 שיטות סטטיסטיות במדעי המחשב       2 1  

 

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון הוועדה לתואר השני בפרק המבוא.

בחינת גמר

הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.
 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנה"ל השנייה.

 

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני מצ"ב מידע (ראה עמוד 22 ).

ידיעת שפות

אנגלית לתואר השני - מצ"ב קישור ראה בעמוד 22

(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים).

 

קורסי יסוד:

הקורסים 88-784, 88-775, 88-962 הם חובה לכל התלמידים.ניתן ללמוד קורס אחד נוסף מהרשימה.

מס' קורס שם קורס סמסטר א' סמסטר ב' 
    ה ת ס ה ת ס
88-784 אופטימיזציה 3          
88-775 תיאוריה סטטיסטית        3 2  
88-962 תהליכים סטוכסטיים 3          
88-833 אנליזה פונקציונלית       3    
88-826 גיאומטריה דיפרנציאלית 2 3          

קורסי ליבה:

יש לבחור קורס אחד בהתאם להתמחות ו 1-2 קורסים נוספים. אין לבחור קורסים שנלמדו בתואר ראשון. 

מס' קורס שם קורס סמסטר א' סמסטר ב' 
    ה ת ס ה ת ס
88-782 תורת האינפורמציה 3          
89-511 למידת מכונה 2 2        
88-780 למידה מפוקחת ולא מפוקחת 2          
89-654 שיטות מתקדמות בלמידה חישובית       2    
89-542 ניהול נתוני עתק ברשת       2    
89-678 סדנה במדעי הנתונים       2    

 אשכולות בחירה:

 יש לבחור אשכול אחד.

אשכול ביו רפואה: (סה"כ 4 ש"ש)

מס' קורס שם קורס סמסטר א' סמסטר ב' 
    ה ת ס ה ת ס
80-556 פרקים בגנומיקה       2 1  
80-672 שיטות מתקדמות לאנליזת הגנום 2          
80-675 אינפורמטיקה רפואית - כריית מידע רפואי       2 1  

אשכול שפה טבעית: (סה"כ 3.5 ש"ש)

מס' קורס שם קורס סמסטר א' סמסטר ב' 
    ה ת ס ה ת ס
89-680 עיבוד שפות טבעיות  3          
89-687 שיטות Deep Learning לטקסטים ורצפים 2          
89-565 הבנת טקסטים       2    

אשכול שוק ההון: (סה"כ 5 ש"ש)

מס' קורס שם קורס סמסטר א' סמסטר ב' 
    ה ת ס ה ת ס
88-620 מתמטיקה פיננסית 1       3 1  
88-629 תמחור אופציות       3 1  
88-649 מסחר אלגוריתמי 2          

אשכול רשתות: (סה"כ 3.5 ש"ש)

מס' קורס שם קורס סמסטר א' סמסטר ב' 
    ה ת ס ה ת ס
89-526 אלגוריתמים דינמיים 2          
88-778 מדעי הרשתות (באנגלית)       3    
88-779 גרפים אקראיים ורשתות (באנגלית)       2    

 סמינרים:

מס' קורס שם קורס סמסטר א' סמסטר ב' 
    ה ת ס ה ת ס
80-903 סמינר בגנומיקה           1
88-650 סמינר בנושאים במתמטיקה פיננסית           2
88-788 סמינר במדעי הנתונים           2
88-789 סמינר ברשתות     2      
89-448 סמינר מתקדם בלמידת מכונה           2
89-452 סמינר ניהול נתוני עתק ברשת בעזרת ההמונים     2      

קורסי בחירה:

מס' קורס שם קורס סמסטר א' סמסטר ב' 
    ה ת ס ה ת ס
27-504 רשתות עצבים ולימוד על-ידי מכונה 4   2      
88-558 גרפים מרחיבים 2          
89-570 בינה מלאכותית 2   1      
89-755 ניתוח אלגוריתמים 2          

קולוקוויום של המסלול (ללא נקודות זכות)

סדנאות (ללא נקודות זכות)

מס' קורס שם קורס סמסטר א' סמסטר ב' 
    ה ת ס ה ת ס
  סדנא בכלים סטטיסטיים לעיבוד מידע (R/פייתון) 3