מסלול חדש לתואר שני במסלול מדעי הנתונים – עם תיזה

מסלול חדש לתואר שני במסלול מדעי הנתונים – עם תיזה

מכסת השעות והסמינריונים

 1. 32 שעות סמסטריאליות של הרצאה, לפי הפירוט הבא:

  קורסי יסוד: סה"כ 14-11 שעות סמסטריאליות
  קורסי ליבה: סה"כ 9-4 שעות סמסטריאליות
  אשכולות בחירה (10-7 שעות סמסטריאליות בכל אשכול) לפי האפשרויות הבאות:
  אשכול ביו-רפואה: סה"כ 8 שעות סמסטריאליות
  אשכול שפה טבעית: סה"כ 7 שעות סמסטריאליות
  אשכול שוק ההון: סה"כ 10 שעות סמסטריאליות
  אשכול רשתות: סה"כ 7 שעות סמסטריאליות
   
 2. 1 סמינריון לתואר שני (2 שעות סמסטריאליות)
   
 3. קולוקוויום של המסלול (ללא נקודות זכות)
   

סדנאות (ללא נקודות זכות)

למידע מפורט יש ללחוץ על הקישור


סה"כ למסלול מדעי הנתונים עם תיזה 34 שעות סמסטריאליות = 17 ש"ש (נ"ז)

 

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

          ראה תקנון הוועדה לתואר השני בפרק המבוא.

בחינת גמר

הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.
 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנה"ל השנייה.

 

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני מצ"ב מידע (ראה עמוד 22 ).

ידיעת שפות

אנגלית לתואר השני - מצ"ב קישור ראה בעמוד 22

(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים).