מסלול ב' – ללא תיזה (עבודת מחקר)

מסלול ב' – ללא תיזה (עבודת מחקר)

מכסת השעות והסמינריונים

 1. 36 שעות סמסטריאליות של הרצאה, לפי הפירוט הבא:

  ללומדים בתחום התמחות: 16 שעות סמסטריאליות מהתחום, כולל שני קורסי חובה של ההתמחות ולפחות עוד קורס חובה (של התמחות כלשהי). ללומדים ללא תחום התמחות: לפחות חמישה קורסי חובה של שלוש ההתמחויות.
  קורסי מוסמכים אחרים של המחלקה, ניתן להתייעץ עם מרכז התחום. יוכרו גם קורסי קדם של המגמה שנלמדו בלימודי השלמה.
   
 2. 2 סמינריונים לתואר שני (4 שעות סמסטריאליות). 
   
 3. קורס סדנא לפרוייקטים מתקדמים

  סה"כ למסלול בלי תיזה 44 שעות סמסטריאליות = 22 ש"ש (נ"ז)

מבחן גמר

החומר למבחן הגמר ייקבע ע"י המחלקה.

מעבר ממסלול ללא תזה למסלול עם תזה מותנה ב:

 1. ממוצע של 85% ומעלה (לפחות ב-4 קורסים) בשנה"ל הראשונה.
 2. מציאת מנחה לתזה.

מי שמבקש לעבור מסלול ימלא "טופס פנייה" של ביה"ס ללימודים מתקדמיםתואר שני (שימו לב:  בקשות לתואר שני חובה להקליד בטופס הפנייה המצורף 
פניות שיועברו בכתב יד לא יטופלו.
המנחה ימלא את חוות דעתו בסעיף המתאים, והסטודנט יעביר את הטופס למזכירות המחלקה לאישור ראש המחלקה.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני מצ"ב מידע (ראה עמוד 22 ).

ידיעת שפות

אנגלית לתואר השני - מצ"ב קישור ראה בעמוד 22

(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים).