קורסי קדם, חובה ובחירה בתחומי ההתמחות השונים

קורסי קדם, חובה ובחירה בתחומי ההתמחות השונים

בטבלה שלהלן מופיעים קורסי הקדם וקורסי החובה של תחומי ההתמחות השונים. פירוט של קורסי הבחירה לפי תחומי ההתמחות ניתן לראות באתר המחלקה.

סטודנטים שלמדו קורס דומה לקורס קדם לפני תחילת הלימודים, יוכלו לבקש מראש התחום לפטור אותם מקורס הקדם. הסמכות לאישור פטור מקורסים היא בידי ביה"ס ללימודים מתקדמים.

אלגוריתמיקה וחישוביות תקשורת ואבטחה בינה מלאכותית ללא התמחות
קורסי קדם לפי ההתמחות:
89-322 אלגוריתמים 2 89-350 מבוא לרשתות תקשורת 89-570 בינה מלאכותית אין דרישות קדם
89-225 סיבוכיות       
קורסי חובה לפי התמחות (במגמת תקשורת יש לבחור שניים מתוך המוצע):
89-750 מורכבות חישובית 89-690 מבוא לאבטחה (סייבר) 89-919 מודלים הסתברותיים יישומיים במדעי המחשב חובה לקחת ארבעה מקורסי החובה (עם תזה) או חמישה (ללא תזה)
89-755 ניתוח אלגוריתמים 89-550 אבטחת תקשורת
 
89-950  נושאים מתקדמים בבינה- מלאכותית  
  89-850 רשתות תקשורת    
  89-656 מבוא לקריפטוגרפיה    

סטודנטים לתואר שני יירשמו לקורסים החל ממס' 89-400 ואילך, או לקורסים שצוינו כ"קורסי קדם" לתחומי התמחות. לא יוכרו קורסים אחרים של תואר ראשון, אפילו אם הם "דרישת קדם" לקורס נדרש לתואר שני. בתואר שני נאפשר הרשמה לקורס גם ללא עמידה בדרישות קדם שלו (כאשר הסטודנט אחראי להשלמת הידע הנדרש לקורס). בקשה לרישום והכרה לתואר שני של קורס/ים אחר/ים או ממחלקות אחרות, מותנית באישורו מראש של יועץ המחלקה.