לימודי השלמה במדעי המחשב לתואר שני

לימודי השלמה במדעי המחשב

להלן רשימת קורסי תואר ראשון במדעי המחשב המהווים דרישה מוקדמת לקבלה לתואר שני לבעלי תואר ראשון בתחום שאינו מדעי המחשב. מועמד שלא השלים קורסים אלו או לא קיבל ציונים לפני הרשמתו לתואר שני במדעי המחשב עלול להידחות אוטומטית (גם אם יעמוד בממוצע הציונים הנדרש).

שם הקורס                                                                           מס' שעות סמסטריאליות
1. מבוא למדעי המחשב   5 ש"ס
2. מבני נתונים 4 ש"ס
3. מבוא לתכנות מונחה עצמים 4 ש"ס
4. מבוא לאלגברה לינארית 4 ש"ס
5. מבוא לחדו"א (או חשבון אינפיניטסימאלי 1)    4 ש"ס
6. מתמטיקה בדידה 6 ש"ס
7. אלגוריתמים 1 5 ש"ס
8. מערכות הפעלה 5 ש"ס
9. הסתברות כללית 3 ש"ס
10. מבנה מחשב 5 ש"ס
11. חישוביות 4 ש"ס