28 מלגות תכנית 'חבר מביא חבר' של המחלקה לשנת 2017 יועברו לסטודנטים

בראשית חודש ינואר 2018 תעביר המחלקה למדעי המחשב 28 מלגות בסך 1,000 ש"ח כל אחת לסטודנטים במחלקה, במסגרת תכנית 'חבר מביא חבר'. המלגות יועברו לסטודנטים אשר המליצו לחבריהם לבחור בלימודי תואר ראשון במחלקה, ואלו החלו לימודיהם במחלקה בשנה"ל תשע"ח. מלגות תכנית 'חבר מביא חבר', אותה השיקה המחלקה במהלך 2017, מצטרפות למלגות הצטיינות בגובה שכר לימוד שנתי מלא, שהעניקה ראש המחלקה פרופ' שרית קראוס באמצע חודש נובמבר למספר סטודנטים שנה א', שהציגו עם קבלתם למחלקה את נתוני הפתיחה הגבוהים ביותר. מאמץ המלגות, מהווה מאמץ אחד לצד רבים נוספים שמפעילה המחלקה, על מנת למשוך את הטובים ביותר ללימודים במסגרתה, ולתמוך בהם במהלך לימודיהם.