הזמנה להשתתפות תלמידות - יום נשים - מדעי המחשב בר-אילן - 8.3.2018

08/03/2018 - 09:30 - 14:00

הזמנה ורישום