הארכת שעות הספרייה בתקופת מבחנים תשעח סמסטר ב'

הארכנו את שעות פעילות הספריה בתקופת המבחנים ראו מצ"ב / ספריה

מאחלים לכם המון הצלחה בבחינות!
אנחנו כאן לרשותכם...
צוות הספריה