קורס חדש: 89-506-01 - פונטיקה חיתוכית ואקוסטית - ד"ר דורון מודן

מיועד לשנה ג' ולתארים מתקדמים

יתקיים בסמסטר ב':

ביום ה' 12:00-08:00