פרוייקט "בעל ניחוח מחקרי" במסגרת הסדנה לפרוייקטים מתקדמים.

שלום סטודנטים יקרים במסלול תואר שני ללא תיזה,

 

כחלק מחובות המסלול, עליכם לבצע פרוייקט "בעל ניחוח מחקרי" במסגרת

הסדנה לפרוייקטים מתקדמים.

 

הוראות ורקע מצ"ב בקובץ PDF.  שימו לב לנספח א' המפרט גם את מרכיבי הציון

ויאפשר לכם להבין מראש על מה לשים דגש.

 

פרופ' גל קמינקא (זה אני) אחראי אדמיניסטרטיבי לקורס.  אנא פנו אלי לשאלות

במידה והמסמך לא עונה עליהן (אנא קראו אותו קודם!):   galk@cs.biu.ac.il

 

תודה ובהצלחה,

 

גל

/files/cs/shared/2018-msc-projects-instructions.pdf