8935004 מבוא לרשתות תקשורת,נפתחה קבוצת הרצאה חדשה

ביום ג', בין השעות 12-14, מר מנחם ליבוביץ, בנין 203 כיתה 221

מי שרוצה לבצע רישום שישלח מייל אל - hila.atia@biu.ac.il עד יום רביעי ה- 7.11.18 בציון שם מס' ת.ז.

 

בברכה,

מזכירות המחלקה למדעי המחשב