8913201 אלעד עטייא חשבון אינפי' 1

 ביום ב' ה- 5.11.18 יתקיים שיעור השלמה בין השעות 9-11, בנין 501 כיתה 25