89-220-05-06-07 אלגריתמים 1 שי גולן שיעור השלמה

יום ב' ה- 5.11.18 יתקיים שיעור השלמה בין השעות 9-11 בנין 402 כיתה 63