שינוי כיתה באופן קבוע: 89-210-01: תכנות מתקדם 1 – בניין 304 אולם 1.

שינוי כיתה באופן קבוע: 89-210-01: תכנות מתקדם 1 – בניין 304 אולם 1.