שינוי כיתה באופן קבוע: 89-132-09: תרגול באינפי 1 – בניין 507 כיתה 209.

שינוי כיתה באופן קבוע: 89-132-09: תרגול באינפי 1 – בניין 507  כיתה 209.