שינוי כיתה באופן קבוע: 89-451-01: סמינר באבטחה – בניין 505 כיתה 103.

שינוי כיתה באופן קבוע: 89-451-01: סמינר באבטחה – בניין 505 כיתה 103.